โลโก้เว็บไซต์ การจัดการพลังงาน มทร.ล้านนา | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดการพลังงาน มทร.ล้านนา


- รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2558

- รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2559

- รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2560

- รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2561

- รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2562

- รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2563

- รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2564

- รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2565


หมายเหตุ* หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 086-9114257 (ชัชวาล)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา