โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

กองพัฒนาอาคารสถานที่ ดำเนินการบำรุงรักษาลำน้ำห้วยขุนช่างเคี่ยน
พุธ 27 ตุลาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่นำทีมงาน ดำเนินการบำรุงรักษาลำน้ำห้วยขุนช่างเคี่ยนด้วยการขุดลอกตะกอนบริเวณน้ำตกห้วยช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำความสะอาดทางน้ำ ให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวก ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใช้น้ำจากลำห้วยแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาใช้เองภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา