โลโก้เว็บไซต์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ ดำเนินการบำรุงรักษาลำน้ำห้วยขุนช่างเคี่ยน | กองพัฒนาอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองพัฒนาอาคารสถานที่ ดำเนินการบำรุงรักษาลำน้ำห้วยขุนช่างเคี่ยน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 ตุลาคม 2564 โดย ชัชวาล เลาวกุล จำนวนผู้เข้าชม 1394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่นำทีมงาน ดำเนินการบำรุงรักษาลำน้ำห้วยขุนช่างเคี่ยนด้วยการขุดลอกตะกอนบริเวณน้ำตกห้วยช่างเคี่ยน

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำความสะอาดทางน้ำ ให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวก

ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใช้น้ำจากลำห้วยแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาใช้เองภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา